Tonny Thuijs

Tonny Thuijs was jarenlang de steun en toeverlaat van John. Sinds de jaren negentig hielp Tonny met het vergaren van genealogische gegevens. M.b.v. zijn ijzeren geheugen leverde Tonny op verzoek veel gegevens aan, zonder dat hij daarvoor boeken en documenten nodig had. Hij had in het kantoor van John een eigen werkplek met PC.

• Tonnie Thuijs (links en zijn zus (rechts) voor de stacaravan waar Tonnie enkele weken heeft gewoond.

Onmisbare hulp voor John

Naast zijn werk als onderzoeker voor de genealogische opdrachten van de stichting Genealogie en Geschiedenis Tussen Rijn en IJssel Tonnie heeft heel veel bijgedragen aan de rubriek 'Geestelijk leven' die vele jaren lang is verschenen in Old Ni-js. Daarin zijn de religieuzen die uit Bergh afkomstig waren en zijn beschreven.

 


Betekenis voor de HKB

Tonnie heeft veel betekend voor de Heemkundekring Bergh. Hij heeft het merendeel van het materiaal aangeleverd voor de website waarmee de HKB erg vooruitstrevend was al aan het eind van de jaren negentig. Ook heeft hij zeer veel bijgedragen geleverd aan Berghapedia.nl, de Berghse online encyclopedie. Verder was hij de grondlegger van de digitale nieuwsbrief van de HKB die hij elke keer met minitieuze zorg en zeer uitgebreid wist op te zetten. Niets ontsnapte aan zijn aandacht op het gebied van heemkunde.